Media społecznościowe stanowią integralną część Internetu. Niezależnie od tego, czy chodzi o informacje, czy...

Ogólny zakres modułu szkoleniowego "Etyczne i solidarne finanse i zasoby" to trzeci i ostatni moduł programu...

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje końcowy produkt intelektualny projektu ProBM2, który jest ostatnim...

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach projektu ERASMUS+ "SERFA - Services for Apprenticeships", przeprowadza...