W dniu 19 kwietniath, 2016 r. Komisja Europejska uruchomiła pierwszą inicjatywę związaną z przemysłem w ramach...

O co chodzi? W związku z rosnącą liczbą ludności na świecie i związanym z tym wzrostem zapotrzebowania na...

Nawet w obecnej erze cyfrowej wiele osób jest odpornych na zmiany, choć na szczęście nie starają się naśladować...

Ludzie w Europie i na całym świecie żyją w epoce wielorakiego kryzysu, w której edukacja i zatrudnienie stają...