Przedszkole prowadzi nabór ciągły dla dzieci od 2,5 do 5 lat; przyjmuje dzieci, jeśli tylko dysponuje wolnymi miejscami. Zapraszamy.


Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość” 

Peter Kline

PARĘ SŁÓW WSTĘPU

Powołaniu do życia nowego przedszkola w Kostrzynie towarzyszyła myśl stworzenia placówki niewielkiej, kameralnej, z miłą, przyjazną atmosferą. Specyfika takiego przedszkola ułatwia współpracę i kontakt na linii nauczyciel-dziecko i rodzic-nauczyciel. Możliwa staje się dokładniejsza obserwacja każdego przedszkolaka - zarówno jego troski jak i radości nie umykają uwadze nauczyciela. Taka organizacja przedszkola sprzyja ogólnemu rozwojowi dziecka a placówce pozwala słusznie uniknąć miana „przechowalni”.

Świadomość i wiara w to, że rodzice przyszłych przedszkolaków „Klipka”, a także sami milusińscy docenią walory takiej placówki, pomogła w jej utworzeniu. I tak oto 1 października 2009 roku progi przedszkola przekroczyły pierwsze klipkowe przedszkolaki !

 

Przedszkole KLIPEK to miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom:

 • czuwamy nad bezpieczeństwem dzieci,

 • pomagamy dzieciom w poznawaniu siebie, innych dzieci i nawiązywaniu dobrych relacji,

 • tworzymy przyjazny klimat wychowawczy,

 • poznajemy dzieci i każdemu dajemy szansę na sukces (diagnoza, różnicowanie wymagań, praca z dzieckiem zdolnym),

 • umożliwiamy rozwój we wszystkich obszarach,

 • tworzymy okazję do poznawania, badania i odkrywania otaczającego świata,

 • tworzymy bezpieczną bazę do rozwijania zainteresowań i zaspakajania potrzeb poznawczych,

 • organizujemy higienicznie dzień, dając czas na pracę, zabawę i wypoczynek,

 • włączamy rodziców w życie przedszkola,

 • przekazujemy wiedzę o postępach i uzgadniamy kierunki oddziaływań,

 • przestrzegamy praw dziecka.

Współpracujemy z:

 

Copyright © 2009 - 2010, Przedszkole Klipek - "Pracownia Małego Dorosłego"