31 lipca 2022 Udostępnij

Dobre praktyki w zakresie inteligencji emocjonalnej

Powodem, dla którego poprawa inteligencji emocjonalnej jest trudna, jest to, że większość ludzi nie jest w stanie całkowicie zrozumieć, czym jest inteligencja emocjon alna i jak może ona wpłynąć na ich codzienną rutynę i ich życie w ogóle. Niektóre dodatkowe badania mogą dość łatwo wyjaśnić, co Inteligencja emocjonalna jest i, oczywiście, jak można go używać, aby pomóc uczynić kilka codziennych sytuacji, łatwiejsze na poziomie osobistym, jak i zawodowym.

Istnieje kilka kroków, które osoba może podjąć w celu poprawy ich inteligencji emocjonalnej. Pewne dobre praktyki, które zostały naukowo udowodnione, że działają bardzo dobrze. Jeśli odniesiemy się do najlepszych praktyk w zakresie zasobów ludzkich, Pfeffer (1998) poprzez badania stwierdził, że jeśli dział zarządzania zasobami ludzkimi stosuje następujące siedem praktyk może osiągnąć najlepsze wyniki dla firmy. Te siedem praktyk (najlepsze praktyki) to:

  1. Zapewnienie pracy
  2. Selektywna rekrutacja
  3. Grupy samoorganizujące się
  4. Wynagrodzenie pracowników w zależności od wyników pracy
  5. Szkolenie
  6. Zmniejszanie dyskryminacji i różnic w miejscach pracy
  7. Rozpowszechnianie informacji
  8. Zdrowie i bezpieczeństwo

Podczas realizacji projektu europejskiego Emotion to Motion, opracowano studium, w którym zebrano wszystkie ważne informacje dotyczące tych 7 kroków do zwiększenia inteligencji emocjonalnej, aby pomóc zainteresowanym stronom, zwracając szczególną uwagę na młodych ludzi.

Udowodniono, żeinteligencja emocjonalna odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju zawodowym i osobistym. Chociaż kroki są dość różne w tych dwóch sytuacjach, idea pozostaje taka sama. Partnerzy, którzy współpracowali przy tworzeniu tego opracowania, są ekspertami w swoich dziedzinach.

Chęć posiadania udanej kariery jest w dzisiejszych czasach raczej trudna. Bez pomocy inteligencji emocjonalnej może to być niemal niemożliwe. Każdy młody aspirujący biznesmen lub bizneswoman musi rozwijać swoje umiejętności w zakresie inteligencji emocjon alnej. Pracodawcy muszą włączyć je do sposobu prowadzenia swojej działalności.

Sukces zawodowy zależy od wielu różnych czynników. Inteligencja emocjonalna jest tam na samym szczycie listy. Jako pracodawca musisz dokładnie dowiedzieć się, jak możesz zastosować nową wiedzę w swojej firmie. Inteligencja Em ocjonalna może dać Ci tak wiele możliwości. Odnoszący sukcesy biznesmen musi wykorzystać te możliwości!