3 września 2022 Udostępnij

Dlaczego powinniśmy nadal obchodzić Międzynarodowy Dzień Kobiet?

Międzynarodowy Dzień Kobiet (IWD) rozpoczął się we wczesnych latach 1900- w czasie wielkiej ekspansji i zawirowań w uprzemysłowionym świecie, które były świadkami wzrostu populacji wyżudemograficznego i powstania radykalnych ideologii. To, co obecnie jest dniem poświęconym ciągłej walce o parytet płci i globalnemu świętowaniu osiągnięć kobiet w społeczeństwie, zaczęło się jako ważny krok w kierunku zjednoczenia w walce o prawa kobiet i prawa pracownicze w epoce uprzemysłowienia.

Impuls do ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet można odnaleźć w Nowym Jorku w lutym 1908 roku, kiedy to tysiące kobiet pracujących przy produkcji odzieży rozpoczęło strajk i przemaszerowało przez miasto, aby zaprotestować przeciwko warunkom pracy.

Impuls do ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet można odnaleźć w Nowym Jorku w lutym 1908 roku, kiedy to tysiące kobiet, które były pracownicami przemysłu odzieżowego, zastrajkowały i przemaszerowały przez miasto, aby zaprotestować przeciwko swoim warunkom pracy.

Niecały tydzień po pierwszym Międzynarodowym Dniu Kobiet, w pożarze fabryki Triangle Shirtwaist zginęło 146, głównie młodych imigrantek, w Nowym Jorku. Ten incydent zainspirował wiele zmian w warunkach pracy w przemyśle, a pamięć o tych, które zginęły , była od tej pory często przywoływana w ramach Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Chociaż Międzynarodowy Dzień Kobiet rozpoczął się od działań ruchu zawodowego kobiet w USA, to w 1917 roku w Rosji przybrał prawdziwie rewolucyjną formę. Rosyjskie kobiety zażądały - i uzyskały - prawo do głosowania w 1917 roku, co było bezpośrednią konsekwencją marcowych protestów i po tym, jak ponad 40 000 kobiet i mężczyzn ponownie wyszło na ulice, domagając się powszechnych praw wyborczych. W rzeczywistości sufrażystki w Wielkiej Brytanii i ich odpowiedniczki w Stanach Zjednoczonych patrzyły na Rosję jako na przykład i traktowały to, co postrzegały jako postęp tego kraju i wyzwolenie kobiet, jako lustro dla własnych rządów, ostrzegając, że pozostają w tyle.

W pierwszych latach Międzynarodowy Dzień Kobiet był związany z prawami kobiet pracujących.

Nie wydaje się, aby Międzynarodowy DzieńKobiet miał w najbliższym czasie stracić swój radykalny charakter. W ramach strategii Europa 2020 wszystkie państwa członkowskie UE zobowiązały się do podniesienia stopy zatrudnienia osób dorosłych do 75% do 2020 roku. Komisja realizuje to krajowe zobowiązanie, kierując co roku do państw członkowskich zalecenia dla poszczególnych krajów, które obejmują kwestię udziału kobiet w rynku pracy.

Niemniej jednak nie wystarczy, aby więcej kobiet znalazło pracę: jest jeszcze kwestia jakości tych miejsc pracy. 34% kobiet pracuje w niepełnym wymiarze godzin w porównaniu do zaledwie 8% mężczyzn. Znajduje to następnie odzwierciedlenie w niższych emeryturach kobiet i ich większym zagrożeniu ubóstwem.

Istnieją również ogromne różnice pomiędzy państwami członkowskimi, jeśli chodzi o zatrudnienie kobiet. Wskaźnik zatrudnienia kobiet jest niższy niż 60% na Malcie, w Grecji, we Włoszech, na Węgrzech, w Hiszpanii, Rumunii, Polsce, Słowacji i Irlandii, podczas gdy w Niemczech, Holandii, Finlandii i Szwecji przekracza 70%. Niektóre państwa członkowskie o najwyższych stopach zatrudnienia kobiet wykazują również wysoki udział zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin wśród kobiet (Holandia, Niemcy, Austria, Belgia, Wielka Brytania, Szwecja, Dania i Luksemburg).

Kobiety w miejscu pracy spotykają się z tymi samymi podwójnymi standardami i mieczami obosiecznymi, z którymi kobiety mają do czynienia w większości aspektów swojego życia. W tym samym czasie możemy zaliczyć:

- 100 najlepiej zarabiających sportowców to wszyscy mężczyźni. Serena Williams jest najwyżej zarabiającą sportsmenką. Zarobiła 18 milionów dolarów. 100. najwyżej opłacany męski sportowiec, Nicolas Batum, A French basketball player, Earned $ 22. 9 mln. (Forbes, 2018)

- Kobiety prawnicy, A zwłaszcza kobiety koloru, Są bardziej prawdopodobne niż ich męscy odpowiednicy, Aby być przerwanym, Być mylonym z nie-prawnikami, Wykonywać więcej biurowych prac domowych, I mieć mniejszy dostęp do pierwszorzędnych zadań zawodowych.(American Bar Association's Commission on Women in the Profession & the Minority Corporate Counsel Association, 2018).

- W Egipcie 99% kobiet badanych w siedmiu regionach kraju doświadczyło jakiejś formy molestowania seksualnego. (UN Women, 2013)

- Na całym świecie prawie 750 milionów żyjących dziś kobiet i dziewcząt zostało wydanych za mąż przed swoimi 18. urodzinami (UNICEF, 2017)

- Kobiety i dziewczęta stanowią razem 71 procent, przy czym dziewczęta stanowią prawie trzy na cztery ofiary handlu dziećmi. (UNODC, 2016) (Eurostat 2017)

Międzynarodowy Dzień Kobiet to świętowanie kobiet. Chodzi jednak również o przyznanie, że żaden kraj na świecie nie osiągnął równości płci. Każdego dnia jesteśmy świadkami łamania praw kobiet, dyskryminacji ze względu na płeć i braku reprezentacji kobiet na stanowiskach władzy.

Zbyt często systemy nie są zaprojektowane tak, aby umożliwić kobietom odniesienie sukcesu. Nierówność płci jest utrwalana zarówno przez formalne, jak i nieformalne systemy, struktury i postawy. Dla kobiet , które nie są cisgender, białe i heteroseksualne, rozłam może być jeszcze większy. Aby osiągnąć prawdziwie systemową zmianę, należy radykalnie zmienić prawo, politykę, zachowania i normy kulturowe.

Codziennie pracujemy nad zakłóceniem i przekształceniem tych systemów . Ale Międzynarodowy Dzień Kobiet to dzień, w którym świat jednoczy się, aby wezwać do stworzenia lepszego, bardziej równego pod względem płci świata. To dzień, w którym ruch zrzesza się i wzywa społeczność międzynarodową do wysłuchania głosów kobiet i umożliwienia prawdziwej zmiany dla kobiet wszędzie.