13 września 2022 Udostępnij

Czy w greckim miejscu pracy istnieje seksizm i dyskryminacja ze względu na płeć?

Seksizm dotyczy przekonań danej osoby na temat podstawowej natury mężczyzn i kobiet oraz ich roli w społeczeństwie. Wydaje się jednak, że te stereotypy dotyczące płci przeniknęły również do miejsca pracy, co ma poważne konsekwencje dla samopoczucia i rozwoju zawodowego pracowników. Czym jest seksizm? Czy w całej Europie istnieją bastiony seksizmu i dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy? Jak Grecja wypada w porównaniu z resztą Europy? To niektóre z pytań, na które postaramy się odpowiedzieć na tym blogu.

Wco wierzy osoba o poglądach seksistowskich

?

Przede wszystkim wyjaśnijmy, że nie każdy, kto zachowuje się w sposób seksistowski, przyznaje się do tego. Wiele stereotypów dotyczących płci to podświadome uprzedzenia. Ich rozwój ma wiele wspólnego z doświadczeniami życiowymi danej osoby i środowiskiem społecznym, w którym się wychowała.

Rzeczywiście niektórzy autentycznie wierzą w wyższość jednej płci nad drugą lub w to, że mężczyźni i kobiety mają odrębne i uzupełniające się cechy. Jednak naukowcy nie uważają tego za prawdę.

Skutki seksizmu w społeczeństwie i w miejscu pracy

Problem z seksizmem polega na tym, że ogranicza on to, co osoba, czy to kobieta czy mężczyzna, może osiągnąć. Te stworzone przez człowieka role społeczne działają jak pułapy, które ograniczają potencjał ludzi i ich pragnienie robienia tego, co naprawdę chcą robić. To oczywiście ma szkodliwy wpływ na ich samopoczucie; zwiększa dalszą nierówność płci i prowadzi do utraty talentów i kapitału ludzkiego.

Na przykład, możemy zobaczyć, jak seksizm jest wszechobecny wXXI wieku po prostu patrząc na segregację płci na europejskim rynku pracy. Według raportu Europejskiego Instytutu Równości Płci (EIGE) ,

udział kobiet wśród specjalistów z dziedziny nauk ścisłych i inżynierii w UE wynosi 25%. Dla porównania, odsetek mężczyzn wśród pracowników dydaktycznych w UE wynosi 31%.

Źródło: EIGE

Przykłady seksizmu w miejscu pracy

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą paść ofiarą dyskryminacji ze względu na płeć w pracy. Jednak kobiety są tymi, które wydają się bardziej cierpieć z powodu stereotypów płciowych poprzez systemowe nierówności strukturalne i historyczne. Znajdźmy kilka przykładów przypadkowego seksizmu w miejscu pracy, które nie są rzadkością.

1. Szklany sufit

Jestem pewna, że słyszeliście ten termin, ponieważ jest to powszechna dyskryminacja kobiet w pracy. Termin ten oznacza niewidzialny i nieprzenikniony mur dla kobiet, gdy pną się po szczeblach kariery i są blisko szczytu. W marcu 2022 roku tylko 15%

(74 kobiety) firm z listy Fortune 500 jest kierowanych przez kobiety. Jednak nawet ta niska liczba jest pozytywną zmianą, biorąc pod uwagę, że w 2021 roku było 41 kobiet, a w 2002 roku tylko 7.

2. Molestowanie seksualne

Według EIGE

molestowanie seksualne to "występuje każda forma niepożądanego zachowania werbalnego, niewerbalnego lub fizycznego o charakterze seksualnym, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, w szczególności gdy tworzy zastraszającą, wrogą, poniżającą, upokarzającą lub uwłaczającą atmosferę."

Molestowanie seksualne nie jest czymś, czego można by się spodziewać w środowisku zawodowym. Wydaje się, że zamknięte drzwi i polityka władzy zachęcają do tego zachowania, biorąc pod uwagę, że 6 na 10 kobiet zgłasza

, że padło ofiarą molestowania seksualnego lub przemocy w miejscu pracy.

3. Ocenianie na podstawie wyglądu

Każdy człowiek jest wyjątkowy i aby być naprawdę sobą, musimy wnieść tę wyjątkowość do miejsca naszego zatrudnienia. Jednak pracodawcy lub współpracownicy oceniają książki raczej po okładce niż po treści. W związku z tym mają tendencję do przyjmowania założeń dotyczących osób, które są inne lub wyglądają w określony sposób. Tak długo, jak ubiór lub wygląd mieści się w granicach zawodowych, jedynym punktem dyskusji powinno być to, jak działają, a nie jak wyglądają.

4. Ciąża i rodzina

Niestety, nawet w 2022 roku ciąża czy chęć stworzenia rodziny jest czymś negatywnym dla pracodawców. Prawdopodobnie w tym miejscu seksizm w miejscu pracy osiąga szczyt. Pracodawcy postrzegają kobiety, które są w ciąży lub które myślą o posiadaniu dzieci, jako złe kandydatki do pracy. Złoszczą macierzyństwo, integralną część bycia kobietą.

Z tego powodu kobiety często muszą kłamać lub odkładać urodzenie dzieci, aby nie stracić szansy na karierę. Mimo że UE chroni macierzyństwo na mocy art. 33

Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, pracodawcy wymyślają sposoby, by to obejść.

Czy w greckim miejscu pracy istnieje seksizm?

Na pierwszy rzut oka Grecja nie wygląda na kraj, który wykonuje świetną pracę w zakresie równości płci w społeczeństwie. W Europejskim Indeksie Równości Pł

ci Grecja zajmuje ostatnie miejsce z wartością 52,5, podczas gdy średnia dla 27 krajów UE wynosi 68.

Indeks ten mierzy równość płci w pracy, pieniądzach, wiedzy, czasie, władzy i zdrowiu. Najlepszy wskaźnik dla Grecji wystąpił w dziedzinie zdrowia z wartością 84,3 w porównaniu ze średnią UE-27 wynoszącą 87,8. Z drugiej strony, najniższym wskaźnikiem, który Grecja musi poważnie poprawić, jest wskaźnik władzy. W tej metryce Grecja zdobyła tylko 27 punktów w porównaniu do średniej UE-27 wynoszącej 55, zajmując drugie miejsce od dołu.

Wskaźnik siły dotyczy równości płci w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Mierzy on takie rzeczy jak udział kobiet w gronie ministrów, europosłów, członków zarządu itp. Ten wskaźnik jest idealnym przykładem tego, jak seksizm w greckim miejscu pracy jest żywy w postaci szklanego sufitu, o którym mówiliśmy powyżej.

Źródło: EIGE

Na domiar złego, w badaniach przeprowadzonych w 2020 roku przez ActionAid Hellas stwierdzono, że 85%

greckich kobiet spotkało się z molestowaniem seksualnym w pracy. Branże, które wydają się być najgorsze pod tym względem to turystyka i usługi, które są największymi obszarami zatrudnienia w kraju.

22% kobiet z tych sektorów zgłasza, że padło ofiarą napaści seksualnej lub gwałtu podczas pracy, co stanowi 13% całej populacji. Ponadto 1 na 10 kobiet zgłasza, że padła ofiarą próby napaści, a 1 na 5 była szantażowana seksualnie. Niestety, spośród wszystkich tych napaści w greckich miejscach pracy tylko 6% Greczynek stwierdziło, że zgłosiło ten incydent władzom.

Wnioski

Powyższe niepokojące statystyki wskazują, że seksizm w greckim miejscu pracy jest koszmarną rzeczywistością dla wielu kobiet w 2022 roku. Molestowanie seksualne, przemoc ze względu na płeć i dyskryminacja są bezpośrednio związane z seksizmem, który ma wiele wspólnego z równowagą sił.

Z tego powodu osoby, które są zazwyczaj dyskryminowane w miejscu pracy to pracownicy z niewielką władzą. Do tej kategorii należą zazwyczaj młodzi, niedoświadczeni profesjonaliści, a zwłaszcza kobiety. Ta nierównowaga sił, w połączeniu z seksistowskimi stereotypami i uogólnieniami, prowadzi do drapieżnych praktyk, takich jak molestowanie seksualne. Biorąc pod uwagę, że Grecja znajduje się niemal na samym dnie pod względem równości płci we władzy, jest oczywiste, że grecka kultura pracy jest toksycznym środowiskiem z kwitnącym seksizmem skierowanym głównie przeciwko kobietom.

Jednak obecnie w Grecji robi się wiele, aby odwrócić szalejący seksizm w społeczeństwie i miejscu pracy. Przyjrzyj się pracy FREASCO w zakresie redukcji seksizmu i molestowania seksualnego w europejskich szkołach.

FREASCO: Wolni od seksizmu i molestowania seksualnego w szkole

FREASCO to program finansowany przez UE w ramach programu Rights, Equality and Citizenship Programme (REC)

, którego celem jest walka ze stereotypami związanymi z płcią i ich konsekwencjami, takimi jak molestowanie seksualne i przemoc na tle homofobicznym w instytucjach edukacyjnych i na uniwersytetach.

Poprzez podkreślenie stereotypów jako głównego problemu, FREASCO

dąży do:
podnieść świadomość;
stworzyć jakościowe narzędzie samooceny dla szkół i uniwersytetów, aby zmierzyć intensywność uprzedzeń i seksizmu związanych z płcią. Konkretnie, ta procedura samooceny organizacyjnej dokona następujących czynności:

rozważyć, czy wewnętrzne praktyki i systemy wsparcia przeciwko przemocy ze względu na płeć są skuteczne;
monitorowanie postępów w zakresie molestowania seksualnego i przemocy homofobicznej;
ustalić poziom bazowy;zidentyfikować luki i wyzwania;
zaproponować sposoby ich identyfikacji i nowe strategie; wymienić dobre praktyki.Narzędzie to będzie pierwszym krokiem do zdefiniowania "znaku jakości" dla szkół i uczelni, które spełniają podstawowe wymagania. Technika ta ma istotne paralele, które są zgodne z celami organizacyjnego "audytu genderowego".

W iED jesteśmy dumni z naszych osiągnięć w promowaniu równości płci

w społeczeństwie i jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek chętni do poprawy sytuacji milionów greckich i europejskich kobiet.

Jeśli również jesteś zainteresowany równością płci i chcesz wywrzeć wpływ, możesz skontaktować się z nami, aby omówić partnerstwo w zakresie finansowania UE w tym temacie. Możesz również przeczytać nasze blogi o integracji społecznej i prawach człowieka

, aby dowiedzieć się więcej na ten ważny temat.