22 września 2022 Udostępnij

Erasmus+ KA3: Promowanie innowacyjnych technologii w zakresie udzielania poradnictwa zawodowego

Każdego roku projekty składane i realizowane w ramach europejskiego programu Erasmus Plus, różnią się pod względem liczby i wpływu. Co roku nabory wniosków pozwalają organizacji na opracowanie nowych i innowacyjnych pomysłów, które stworzą inny wpływ na europejski rynek społeczny.

Wśród wielu naborów 2019 roku jest KA3 EACEA/36/2018 Program Erasmus + w zakresie edukacji i szkoleń. Nabór ten trwa do 19.03.2019 r. Edukacja i szkolenia są kluczowymi czynnikami, które zawsze rozwiązywały i będą rozwiązywać główne problemy Europy, takie jak bezrobocie i włączenie społeczne. Mogą one wykorzystać znaczne możliwości związane z obecnymi i przyszłymi przekształceniami. Istnieje wyraźna potrzeba zdecydowanych i ukierunkowanych działań na poziomie UE i państw członkowskich.

IED, jako ekspert w dziedzinie programów UE Programów UE, a w szczególności programu Erasmus Plus, może być bardzo silnym partnerem dla tego zaproszenia. tego zaproszenia. Tutaj, w Instytucie, mamy na celu na3. priorytet tego zaproszenia wezwania: Promowanie innowacyjnych technologii w dziedzinie udzielania poradnictwa zawodowego. Priorytet ten ma na celu:

  1. Wspieranie lepsze zrozumienie umiejętności zarządzania karierą
  2. Zbadanie wykorzystanie innowacyjnych technologii w celu wspieranie rozwoju umiejętności zarządzania karierą umiejętności

Zespół pisarzy IED jest gotowy do opracowania przełomowej propozycji projektu, aby ubiegać się o ten nabór. Ale na czym będzie polegał ten projekt? Istnieją dwa główne kroki, które zostaną podjęte podczas procesu wdrażania:

  1. The W ramach projektu zostanie opracowany kompleksowy katalog umiejętności zarządzania karierą

Katalog zostanie opracowany w oparciu o zdefiniowaną metodologię, będzie miał podstawy badawcze i będzie aktualizowany przez zmieniające się praktyki na rynku pracy. Katalog zostanie również opracowany w oparciu o zmiany w charakterze pracy i to, jak możliwe kariery mogą ewoluować w przyszłości.

Katalog umiejętności powinien być jasno opisany w kategoriach wiedzy, umiejętności i postaw, a każda umiejętność powinna być przyporządkowana do innego poziomu biegłości. Katalog będzie przystępnym punktem odniesienia dla doradców zawodowych i innych pośredników oferujących wsparcie dla jednostek. W ramach projektu należy opracować skuteczne podejście wspierające prezentację, ponowne wykorzystanie i adaptację katalogu umiejętności. Projekt rozważy komunikację, rozpowszechnianie i wsparcie dla korzystania z katalogu w celu prowadzenia praktyków i interesariuszy.

  • Projekt Projekt będzie badał wykorzystanie innowacyjnych technologii we wspieraniu rozwoju różnych umiejętności związanych z karierą i zarządzaniem umiejętności

Projekt będzie testował, pilotował i wdrażał innowacyjne sposoby wykorzystania katalogu umiejętności zarządzania karierą w celu wspierania osób w ich karierze. Katalog powinien być stosowany w sposób holistyczny i poprzez odpowiednią innowacyjną technologię będzie identyfikował potrzeby w zakresie umiejętności, oferował wskazówki i wspierał testowanie lub samoocenę. Będzie również oferował naukę w różnych formach oraz rozpoznawał rozwój umiejętności lub postępy. Innowacyjna technologia (aplikacje, gry, testy online) powinna zapewnić, że katalog jest stosowany w odpowiedni sposób, aby zaspokoić potrzeby użytkowników końcowych, ale także zapewnić szerokie rozpowszechnienie i dostępność dla grup docelowych, takich jak pracownicy, którzy mogą nie mieć bezpośredniego dostępu do poradnictwa zawodowego.

Tutaj w IED jesteśmy zdeterminowani aby kontynuować nasze działania w zakresie doskonalenia poradnictwa zawodowego. W ciągu ostatnich kilku lat zdobyliśmy znaczne doświadczenie dzięki projektom, które realizowaliśmy, takim jak LEADER: Learning And Decision making Resources. Projekt ten miał na celu dostarczenie doradcom zawodowym i tutorom narzędzi potrzebnych do wdrożenia umiejętności zarządzania karierą przy jednoczesnym wykorzystaniu pewnych cech nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt miał również na celu poprawę jakości procesu uczenia się i doradztwa poprzez rozwój kluczowych umiejętności i eksperymentowanie z nowymi technologiami.

Nasze doświadczenie może uczynić nas bardzo silnym partnerem dla konsorcjum. Jeśli szukasz świetnych partnerów jako części swojego konsorcjum, skontaktuj się z nami już dziś i poproś o więcej informacji. Jeśli jesteś gotowy i chętny do pracy to uczyń nas swoim partnerem.

Bądź naszym Partnerem