17 września 2022 Udostępnij

Outdoor Activities Handbook: Wykorzystanie korzyści płynących z natury

Znane są zalety aktywności fizycznej, a zwłaszcza tej odbywającej się w naturalnym otoczeniu. Co więcej, pojawienie się pandemii jeszcze bardziej podkreśliło ich znaczenie.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) ma przyjemność ogłosić wydanie podręcznika Outdoor Activities. Przewodnik ten jest częścią projektu "Outdoor activities for social connectedness, cohesion and well-being of youth", europejskiego projektu mającego na celu zbadanie sposobów pełnego wykorzystania przestrzeni zewnętrznych.

Zawartość podręcznika Outdoor Activities

Outdoor Activities to projekt Erasmus+, który koncentruje się na łączeniu środowisk i gier na świeżym powietrzu, w celu zapewnienia odpowiednich narzędzi wspierających doświadczenia edukatorów i uczniów.

Konsorcjum projektu dostarczyło podręcznik z zebranymi materiałami, informacjami i instrukcjami, zorientowany na wzmocnienie doświadczeń młodzieży na świeżym powietrzu. Konkretnie, produkt ten jest zbiorem opracowanym na podstawie:

  • Doświadczeń i pomysłów z działań zespołowych w przyrodzie.
  • Metoda opowiadania i dramy oraz wynikające z niej opinie.
  • Zestawu instrukcji opracowanych na seminariach edukacyjnych podczas działań projektowych.
  • Wyniki badań i sugestie władz zdrowotnych i edukacyjnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Ponadto, podręcznik zawiera 30 rozdziałów dotyczących działań, gier i symulacji, które mogą mieć miejsce w naturalnym środowisku, w tym tradycyjnych gier ruchowych.

Więcej o podręczniku Outdoor Activities można przeczytać i pobrać tutaj.

Cel projektu

Projekt Outdoor Activities ma na celu wykorzystanie korzyści płynących z aktywności, które odbywają się w naturalnym środowisku, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. W szczególności, wizją projektu jest wzmocnienie zdrowia ludzi i przyczynienie się do spójności społecznej i więzi w dłuższej perspektywie.

Odwiedź oficjalną stronę internetową i dowiedz się więcej o projekcie Outdoor Activities.