3 czerwca 2016 Udostępnij

Ważne terminy tworzenia projektu unijnego

Jeśli chodzi o wnioski, które mają być dotowane będzie trzeba wykazywać terminy rozpoczęcia, zakończenia oraz trwałości. Jeśli ich nie będziemy dotrzymywać można narazić się na problemy. Formalny start projektu będzie następował w momencie, gdy dokonuje się pierwszej czynności prawnej z nim związanej.

Nie będzie to moment podpisania umowy o dofinansowanie jak błędnie myśli wiele osób. To ważna czynność, ale nie ona rozpoczyna realizację projektu. W dokumentach, które do dofinansowania się odnoszą wyraźnie jest napisane, kiedy można rozpoczynać realizację. Dlatego należy trzeba się również tego trzymać, by wszystkie wydatki kwalifikować do realizowanego projektu. Praktycznie każdy projekt ma obecnie swój harmonogram, w ramach którego będzie się go realizować. najczęściej można tutaj swobodnie manewrować takim projektem, ale termin zakończenia będzie trzeba utrzymać w takiej formie, która będzie od początku założona.

Zakończenie projektu w dwóch aspektach będzie bardzo ważne. Będzie bowiem wiązać się z realizacją działań i ponoszonymi wydatkami. We wnioski i umowie trzeba taki termin wskazać. Warto dobrze zaplanować sobie cały projekt i przed podpisaniem umowy należy sprawdzić czy termin realizacji będzie rzeczywiście możliwy. Musimy bowiem pamiętać, że realizacja projektu będzie kontrolowana i będzie trzeba podejmować takie działania, które sprawią, że uda się nam tego terminu skutecznie dotrzymać. Zakończenie projektu musi więc nastąpić w określonym momencie, nawet jeśli w trakcie trwania takiego projektu zmienialiśmy nieco harmonogram i dopasowywaliśmy go do konkretnych sytuacji jakie się pojawiały.

gotowy projekt unijny Zakończenie projektu będzie związane bezpośrednio z ostatnią czynnością, jaka jest z nim związana. W takim przypadku będzie to przelew, który ma rozliczyć dotację. Od tego momentu mamy okres trwałości, a więc taki okres, gdy będzie trzeba utrzymywać realizowany projekt w takim stanie jaki został przygotowany bez istotnych zmian. W przypadku małych firm jest to trzy lata, a dla dużych przedsiębiorstw ten okres będzie zwiększony do pięciu lat. o tych terminach także trzeba pamiętać, ponieważ ich nie dotrzymanie również może nas narazić na poważne konsekwencje ze strony instytucji udzielającej wsparcia.