8 czerwca 2022 Udostępnij

Nie pozwól, aby te mity o innowacyjności powstrzymały Twoją firmę przed postępem

Nawet w obecnej erze cyfrowej wiele osób jest odpornych na zmiany, choć na szczęście nie starają się naśladować XIX-wiecznych luddystów, którzy niechętnie podchodzą do postępu. Nowoczesna organizacja musi zaakceptować fakt, że innowacje są częścią szybko zmieniającego się krajobrazu, w którym prowadzi się działalność. Niestety, wiele osób nadal akceptuje mity, które od dziesięcioleci otaczają innowacje technologiczne i które mogą spowolnić rozwój firmy.

Świadomość niektórych z najczęstszych mitów dotyczących innowacji cyfrowych może pomóc uniknąć stagnacji i korzystać z nowych technologii oraz innych innowacji, które mogą pomóc w rozwoju firmy w danej branży.

12 najczęstszych mitów na temat innowacji

1. Innowacja musi być nowa

Choć oczywiście niektóre innowacje są ogromnym skokiem naprzód, często mogą być jedynie częściowymi i przyrostowymi zmianami w istniejących systemach lub procesach. Szczególnie w sektorze technologicznym organizacje nieustannie dążą do dodawania nowych funkcji lub ulepszania już istniejących. Dobra innowacja nie musi być w 100% nowa, wystarczy, że będzie lepsza od tego, co było wcześniej.

Dobrym przykładem jest integracja CRM. Podstawowy system istnieje już od jakiegoś czasu, ale ciągle widzimy innowacje w tym, jak system może się integrować z nowymi i istniejącymi narzędziami, aby usprawnić obsługę klienta.

2. Innowacje muszą wychodzić od góry

Źródło: Alcorfund

Można powiedzieć, że w niektórych przypadkach kadra kierownicza i zarząd są odsunięci od codziennej działalności firmy. W rzeczywistości innowacyjne pomysły mogą pochodzić z dołu, na przykład od pracownika linii produkcyjnej, który widzi sposób na bardziej efektywne wykonanie zadania. Zachęcaj pracowników wszystkich szczebli do komunikowania się i zgłaszania pomysłów.

3. Innowacji nie da się wymusić

Być może nie możesz nakazać pracownikom wprowadzania innowacji, ale możesz stworzyć kulturę firmy, w której innowacyjne pomysły są promowane i nagradzane. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których nowe pomysły mogą usprawnić przepływ pracy pracowników i ułatwić realizację zadań indywidualnych i zbiorowych.

4. Innowacja jest indywidualna

Wiele osób ma w głowie obraz wynalazców i innowatorów pracujących samotnie w laboratorium. W rzeczywistości, choć pomysł może w niektórych przypadkach pochodzić od jednej osoby, to jego dopracowanie do punktu, w którym staje się działającym produktem, może wymagać wkładu wielu różnych osób.

Jeśli weźmiemy pod uwagę testy eksploracyjne, to zobaczymy proces, który został opracowany jako rozwiązanie problemu i który z czasem ewoluował, a różne organizacje i osoby sugerowały, jak go ulepszyć.

5. Innowacja jest zawsze pozytywna

Innowacja oznacza zmianę, a zmiana może być zarówno dobra, jak i zła, a nawet może być połączeniem obu tych czynników. Rozpoznanie zalet i wad każdej nowej rzeczy jest niezbędne, aby zrozumieć, jaki wpływ będzie ona miała na Ciebie lub Twoją firmę.

Na przykład praca zdalna, choć nie jest nowością, w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowała ogromny wzrost. Choć przynosi ona wiele korzyści, takich jak lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym pracowników, wiąże się z pewnymi negatywnymi aspektami, takimi jak możliwość większej izolacji.

6. Innowacje nie są dla wszystkich

Niektórzy mogą twierdzić, że innowacje nie są przeznaczone dla każdej firmy czy osoby. Jednak w wielu przypadkach, jeśli organizacja nie wprowadzi innowacji, może zostać w tyle za konkurencją. Innowacyjność nie jest hasłem uniwersalnym. Niektóre innowacje mogą nie pasować do danej firmy, podczas gdy inne są niezbędne do jej utrzymania.

Na przykład rynek aplikacji mobilnych dla biznesu jest ogromny i stale się rozwija. Jeśli takie aplikacje pomagają w lepszym prowadzeniu działalności, ignorowanie ich może sprawić, że firma zostanie w tyle za konkurencją. Może to być także klucz do komunikacji biznesowej.

7. Innowacje są bez sensu

Myślenie, że innowacje nie pasują do kultury organizacyjnej firmy lub sposobu jej działania, jest zarówno przestarzałe, jak i ślepy zaułek. Można zauważyć, że technologie wykorzystywane na co dzień w biznesie stale się rozwijają, np. modele cenowe oprogramowania dla przedsiębiorstw. Przyjmowanie innowacji, które poprawiają sposób pracy jest niezbędne, zwłaszcza w takich obszarach, jak komunikacja cyfrowa.

8. Innowacje są zbyt trudne w większych organizacjach

Źródło: Five Points

Jest w tym trochę prawdy, choć bardziej trafne byłoby stwierdzenie "trudniejsze" niż "zbyt trudne". Większe organizacje mogą wolniej wprowadzać innowacje ze względu na złożoność procesu decyzyjnego i wolniejszy proces przekształcania pomysłów w działania. Czasami, jak to miało miejsce w przypadku pandemii, innowacje muszą być forsowane, aby ułatwić wprowadzanie sprawnych zmian.

9. Innowacje kosztują zbyt wiele

Innowacja nie zawsze oznacza duże inwestycje lub znaczne koszty. W rzeczywistości w wielu przypadkach innowacje przyniosą oszczędności w dłuższej perspektywie, nawet jeśli konieczne będą pewne inwestycje początkowe. Przy tak dużym rozwoju UCaaS (ujednoliconej komunikacji jako usługi) nawet mniejsza organizacja może rozważyć wprowadzenie najlepszych systemów telefonicznych voip dla małych firm w celu usprawnienia komunikacji.

10. Innowacje powinny pochodzić od klientów

Chociaż niemal każda firma stara się być zorientowana na klienta i zapewniać mu jak najlepsze doświadczenia, nie oznacza to, że jej pomysły i rozwiązania są właściwe dla Twojej firmy. To, co może wydawać się dobrym rozwiązaniem dla klienta A, może nie sprawdzić się w przypadku klienta B. Częścią odpowiedzialności firmy jest dostarczanie rozwiązań dla klientów, a nie odwrotnie.

Nawet w obecnej erze cyfrowej wiele osób jest odpornych na zmiany, choć na szczęście nie starają się naśladować XIX-wiecznych luddystów, którzy niechętnie podchodzą do postępu. Nowoczesna organizacja musi zaakceptować fakt, że innowacje są częścią szybko zmieniającego się krajobrazu, w którym prowadzi się działalność. Niestety, wiele osób nadal akceptuje mity, które od dziesięcioleci otaczają innowacje technologiczne i które mogą spowolnić rozwój firmy.

Świadomość niektórych z najczęstszych mitów dotyczących innowacji cyfrowych może pomóc uniknąć stagnacji i korzystać z nowych technologii oraz innych innowacji, które mogą pomóc w rozwoju firmy w danej branży.

Wniosek z tego taki, że

Innowacja nie jest słowem ani procesem, którego należy się bać. Choć w niektórych przypadkach innowacje mogą rzeczywiście być źródłem poważnych zmian lub zakłóceń w dotychczasowym modelu pracy, nawet te poważne zmiany powinny przynieść długofalowe korzyści.

Kiedy ktoś proponuje coś innowacyjnego dla Twojej firmy, powinieneś przeanalizować wszystkie potencjalne rezultaty, zarówno krótko-, jak i długoterminowe. Mogą one obejmować wszystko - od oszczędności kosztów po lepsze doświadczenia klientów. Rzadko się zdarza, aby innowacja była wyłącznie niekorzystna dla firmy.

Choć nie istnieje Innovation 101, który zamieni wszystkich pracowników w geniuszy innowacji, można ich uczyć i zachęcać, aby patrzyli na zadania logicznie i myśleli o sposobach rozwiązywania napotkanych problemów. Można również zachęcać ich do zgłaszania swoich pomysłów. Być może nie uda się zebrać 1000 świetnych pomysłów, ale nawet jeden może mieć duże znaczenie.


Autor Bio

Grace Lau jest dyrektorem ds. rozwoju treści w Dialpad, platformie komunikacyjnej w chmurze opartej na sztucznej inteligencji i jednym z najlepszych systemów telefonicznych dla małych firm, umożliwiającym lepszą i łatwiejszą współpracę zespołową. Ma ponad 10 lat doświadczenia w pisaniu treści i strategii. Obecnie jest odpowiedzialna za tworzenie strategii treści brandowych i redakcyjnych, współpracując z zespołami SEO i Operacyjnymi w zakresie budowania i pielęgnowania treści. Oto jej profil na LinkedIn.