22 kwietnia 2022 Udostępnij

Raport na temat odpowiednich modeli biznesowych/projektów zidentyfikowanych dla każdego regionu pilotażowego

W ramach projektu "LIVERUR: Koncepcja badawcza Living Lab na obszarach wiejskich" opracowano "Raport dotyczący odpowiednich modeli biznesowych / projektów zidentyfikowanych dla każdego regionu pilotażowego". Pakiet roboczy 4.1 projektu LIVERUR ma na celu zidentyfikowanie odpowiednich modeli biznesowych/inicjatyw na obszarach wiejskich związanych z koncepcją Living Lab. W związku z tym opracowano system kryteriów obejmujący najistotniejsze tematy projektu LIVERUR w oparciu o aktualną literaturę naukową. Ten system kryteriów koncentruje się na czterech głównych tematach:

1. Podejście Living Lab

2. Zrównoważony rozwój gospodarczy

3. Zrównoważony rozwój społeczny oraz

4. Zrównoważony rozwój ekologiczny.

Ten pakiet roboczy ma na celu stworzenie

  • nowej koncepcji rentownego modelu biznesowego w kontekście wiejskim, łączącego podejście Living Lab Living Lab i teorię gospodarki cyrkularnej
  • opracowanie strony praktycznych wskazówek w regionach pilotażowych w celu wdrożenia nowego modelu biznesowego koncepcję "RAIN".

RAIN (koncepcja regionalnego modelu biznesowego Living Lab) to nowa koncepcja modelu biznesowego, opracowana specjalnie dla obszarów wiejskich i uwzględniająca specyfikę regionalną. Jest ona kompleksowa, ponieważ łączy w sobie teorie dotyczące Żywych Laboratoriów, gospodarki cyrkularnej i innych koncepcji.

W 1st części raportu:

  • metody i etapy pracy nad strukturą i kategoryzacji przykładów modeli biznesowych w regionach pilotażowych
  • wybór projektów - w ścisłej w ścisłej współpracy z partnerami z regionów pilotażowych - do dalszego rozwoju w ramach projektu. w ramach projektu.
  • wszystkie kryteria i system wskaźników, które stanowią podstawę do wyboru modelu biznesowego/projektu.

W 2.nd części raportu:

  • praca empiryczna z danymi dotyczącymi przykładów modeli biznesowych przykładów modeli biznesowych dostarczonych przez partnerów z regionu pilotażowego. Dane te budują podstawę do wyboru jednego lub kilku konkretnych modeli biznesowych w każdym pilotażowy, które będą przedmiotem dalszych prac projektowych.

Podsumowując, partnerzy z regionów uczestniczących w projekcie dostarczyli dane dotyczące łącznie 39 projektów/modeli. Po fazie analizy i informacji zwrotnej, 20 projektów/modeli biznesowych zostało wybranych do dalszego rozwoju w ramach projektu LIVERUR. Interesująca jest różnorodność projektów/modeli biznesowych w regionach pilotażowych projektu LIVERUR.

Aby przeczytać pełną wersję "Raportu ze studiów przypadku dotyczących definicji wiejskich żywych laboratoriów", kliknij tutaj.

Więcej informacji na temat projektu, jego celów i działań można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej http://www.liverur.eu/.

Kilka słów o projekcie:

, to pionierski projekt H2020, który dotyczy koncepcji żywych laboratoriów, gospodarki cyrkularnej i tworzenia nowych modeli biznesowych wewnątrz społeczności wiejskich w Europie i poza nią. Krótkoterminowym celem projektu LIVERUR jest pogłębienie wiedzy na temat modeli biznesowych rozwijających się na obszarach wiejskich, w tym zrozumienie ich potencjału w przyszłości przy użyciu wielu narzędzi, takich jak ankiety i raporty, wprowadzanie innowacji na obszarach wiejskich wraz z wysokim poziomem oddziaływania na szerokie spektrum działalności rolniczej, przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy, doskonalenia umiejętności cyfrowych, gospodarki współdzielonej i cyrkularnej wraz z nowymi modelami biznesowymi i prototypami dla lepszego podejmowania decyzji i zaangażowania społeczności.