9 kwietnia 2022 Udostępnij

Wydarzenie dla Partnerstwa na rzecz Rozwoju "Wizja Rozwoju"

W dniu27 stycznia 2015 r. w Centrum Kultury w Tyrnavos (Grecja) odbyło się wydarzenie poświęcone Partnerstwu na rzecz Rozwoju "Wizja rozwoju". Partnerstwo na rzecz Rozwoju należy do programu "Innowacyjne działania na rzecz promocji rozwoju i zatrudnienia w gminie Tyrnavos", realizowanego w ramach "Lokalnych planów zatrudnienia dostosowanych do potrzeb lokalnych rynków pracy" Regionu Tesalii. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z gminą Tyrnavos, Miejskim Przedsiębiorstwem Rozwoju Tyrnavos, Instytutem Edukacji i Szkoleń "DYNAMIKI", wszystkimi partnerami Partnerstwa na rzecz Rozwoju i wzięli w nim udział beneficjenci programu.

Podczas wydarzenia burmistrz Tyrnavos podkreślił, że bezrobocie jest najważniejszym problemem, z którym borykają się współczesne społeczeństwa. W ciągu ostatnich pięciu lat bezrobocie w Grecji jest równoznaczne z kryzysem humanitarnym.

Pani Paulina Vourtsela, przedstawicielka Instytutu Edukacji i Szkoleń "DYNAMIKI" poinformowała uczestników o dotychczasowych postępach w realizacji projektu oraz o tym, że zostanie on przedłużony do czerwca 2015 r., o działaniach sieciowych różnych organizacji na rzecz rozwoju lokalnego, o dostępnych możliwościach zatrudnienia oraz o dostępnych programach subsydiowanych.

Bezpośrednio po nim pan Theodoros Alexandrou, przedstawiciel partnera projektu - Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości, przeanalizował różne zagadnienia związane z przedsiębiorczością i możliwościami finansowania nowych przedsięwzięć, a także przekazał beneficjentom biznesplany opracowane w ramach realizacji projektu.

Po przemówieniach nastąpiło wręczenie certyfikatów uczestnictwa w poszczególnych sesjach szkoleniowych programu oraz wypłata dodatków szkoleniowych beneficjentom projektu.

Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.