31 maja 2021 Udostępnij

Stanowisko prezesa Koena Lenaertsa w sprawie równości płci w TSUE

W wywiadzie Prezes Koen Lenaerts omawia wprowadzenie w rozporządzeniu 2015/2422 zmieniającym Statut Trybunału motywu 11. Mówi o potrzebie bardziej globalnego przestrzegania parytetu w TSUE.

Aby pójść dalej:

  • Tekst motywu 11 rozporządzenia 2015/2422
Niezwykle istotne jest, aby w Sądzie Pierwszej Instancji przestrzegany był parytet płci. Aby osiągnąć ten cel, częściowe odnowienia składu Sądu powinny być organizowane w taki sposób, aby rządy państw członkowskich stopniowo zaczęły proponować dwóch sędziów przy tym samym częściowym odnowieniu składu Sądu, w celu dokonania wyboru jednej kobiety i jednego mężczyzny, pod warunkiem że spełnione zostaną warunki i procedury określone w Traktatach.
  • TSUE gr.ch. 1 marca 2011 r., Test purchase C-236/09 ECLI:EU:C:2011:100, por. komentarz online Marie-Laure Basilien-Gainche, Gender Discrimination and the Calculation of Insurance Premiums, Combats pour les droits de l'homme (CPDH) Zdjęcie członków Sądu Najwyższego USA. Trzy kobiety zasiadające w Sądzie Najwyższym to: Ruth Bader Ginsburg, (od 1993 r. mianowana przez Billa Clintona), Sonia Sotomayor (od 2009 r. mianowana przez Baracka Obamę), Elena Kagan, (od 2010 r. mianowana przez Baracka Obamę)

  • Zdjęcie członków TSUE według stanu na dzień 1 października 2016 r. Obecnie w TSUE zasiada 5 kobiet spośród 28 sędziów oraz 2 kobiety rzeczników generalnych.
  • Specjalne sprawozdanie Toute l'Europe z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet, zawierające infografikę na temat równości płci w UE Tablica wyników nierówności płci we Francji opracowana przez Observatoire de la Parité (styczeń 2017 r.)