28 kwietnia 2021 Udostępnij

Stosunki UE-Kanada

W ostatniej części wywiadu profesor Nanette Neuwahl przedstawia nam swoje poglądy na temat CETA i ogólnie na temat stosunków między UE a Kanadą.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj pierwszą część wywiadu:

  • przegląd pierwszej części wywiadu na temat powstania Katedry Jeana Monneta na Uniwersytecie w Montrealu przegląd drugiej części wywiadu na temat działalności Katedry Jeana Monneta na Uniwersytecie w Montrealu przegląd trzeciej części wywiadu na temat nauczania prawa europejskiego w Kanadzie

(Re) Zobacz również nasze posty związane z CETA:

  • Christian Mestre Waloński sprzeciw wobec CETA przybliża debatę obywatelom Europy Yuliya Kaspiarovich

Aby pójść dalej:

  • Komisja Handlu Międzynarodowego PE głosowała 25 do 15 za zatwierdzeniem CETA przez 751 wybranych członków Parlamentu Europejskiego w dniu 24 stycznia 2017 r.

Flaga kanady

Posłowie do PE, którzy głosowali za:

  • ALDE: Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells ECR: David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil ENF: Franz Obermayr PPE: Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler S&D: Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández

Posłowie, którzy głosowali przeciw:

  • EFDD: Laura Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli ENF: Edouard Ferrand, Matteo Salvini GUE/NGL: Eleonora Forenza, Anne- Marie Mineur, Helmut Scholz S&D: Eric Andrieu, Maria Arena, Karoline Graswander Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster Greens/EFA: Heidi Hautala, Yannick Jadot

1 osoba wstrzymała się od głosu: Marielle de Sarnez