11 maja 2022 Udostępnij

Opracowanie materiałów edukacyjnych na temat bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych

Media społecznościowe stanowią integralną część Internetu. Niezależnie od tego, czy chodzi o informacje, czy też o przeglądanie i nawiązywanie kontaktów, istnieje wiele różnych narzędzi i innych narzędzi, które są wykorzystywane w codziennym życiu, a czasami są uważane za niezastąpione. Równie ważne jest maksymalizowanie korzyści z nich płynących, jak i ochrona przed zagrożeniami.

W ramach europejskiego projektu ERASMUS+ zatytułowanego "INFORMED AND SAFE USE SOCIAL MEDIA SKILLS TO ADULTS" w dniach 2-3-4 października w Larissie odbyło sięczwarte międzynarodowe spotkanie zorganizowane przez Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości. Każda z organizacji przedstawiła opracowane treści przyszłych materiałów szkoleniowych, kwestionariusz przedtestowy i końcowy oraz ankietę satysfakcji.

W szczególności IED zaprezentował możliwości i korzyści edukacyjne wynikające z wykorzystania mediów społecznościowych. Jako narzędzie edukacyjne wymieniono również webinaria. Ponadto wskazano na możliwości networkingowe i marketingowe zarówno dla biznesu, jak i świadomości osobistej.

FUNDACJA AUTOKREACJA (Polska) przedstawiła możliwości zatrudnienia, strategie poszukiwania pracy i pracownika.

PREVIFORM (Portugalia) i Ankara Golbasi Halk Egitimi Merkezi (Turcja) przedstawiły w kilku zdaniach historię mediów społecznościowych, a także główne definicje najpopularniejszych portali społecznościowych.

Euroform RFS (Włochy) odniósł się do najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych w mediach społecznościowych oraz do różnicy między mediami społecznościowymi a sieciami społecznościowymi.

Natomiast Inercia Digital S.L. (Hiszpania) zwróciła uwagę na pewne kwestie bezpieczeństwa, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i korzystania z mediów społecznościowych.

Materiał jest na końcowym etapie opracowywania, a następnym krokiem będzie przetłumaczenie go na języki partnerów (grecki, polski, turecki, hiszpański, włoski i portugalski). Po przetłumaczeniu materiał zostanie umieszczony na platformie projektu i oceniony przez 20 osób z grupy docelowej.