17 czerwca 2016 Udostępnij

Liczy się treść, ale przepustką do sukcesu jest forma cz III

Formularze i terminy

Wniosek musi być zawsze wypełniany na specjalnym formularzu, który do danego konkursu jest przygotowywany. Najczęściej będziemy mieli dostępny także odpowiedni generator wniosków, który funkcjonuje online. W ten sposób zdecydowanie łatwiej będzie nam uzupełniać dokumenty. Z reguły można je także instalować na komputerze, tak by na bieżąco zapisywać wniosek. To ważna sprawa, ponieważ wtedy nie będzie dochodziło do przypadkowej utraty naszych efektów pracy. generator będzie na bieżąco aktualizowany, dlatego można oczekiwać, że będzie tam wszystko przygotowane zgodnie z obowiązującym prawem i złożenie wniosku stanie się dla nas zdecydowanie łatwiejsze.

Generatory są tak przygotowywane, że będziemy mieli łatwiejszy dostęp do instrukcji i tym samym będziemy mogli stale się również nią posiłkować. To ważne, ponieważ w ten sposób zdecydowanie łatwiej będziemy mogli poradzić sobie z uzupełnianiem takiego wniosku. Niektóre części są ograniczone pod kątem objętości, dlatego będzie tam trzeba przygotować odpowiedni skrót istotnych informacji, ponieważ musimy przygotować odpowiednią ilość znaków, by w takim wniosku się zmieścić.

Ważną opcją będzie także walidacja wniosków, która daje nam możliwość sprawdzania przez generator czy nasz wniosek jest dobrze uzupełniony. Najczęściej generator służy nie tylko do przygotowywania takiego wniosku, ale będzie również przygotowywany tak, by w formie online decydować się na wysyłanie takiego wniosku. System informatyczny daje także opcję, która da nam możliwość kontrolowania jak wyglądają postępy oceny naszego wniosku.

błędy podczas pisania wniosków unijnych Najczęściej popełniane błędy formalne we wnioskach o dofinansowanie

- przygotowywanie wniosków po terminie

- zostawienie pustych pól

- złożenie wniosku na złym formularzu

- brak podpisów

- niezgodność okresu realizacji z okresem, na który przygotowywany jest dany konkurs i udzielane jest wsparcie

- przedmiot dofinansowania będzie niezgodny z kosztami kwalifikowanymi

- rachunkowe błędy

- brak kopii dokumentów, albo brak ich potwierdzenia

- brak załączników, które do danego wniosku są elementem wymaganym przez przepisy

- rozbieżność między papierową a elektroniczną wersją wniosku, co będzie skutkować jego odrzuceniem