2 marca 2022 Udostępnij

Czerpać inspirację od MŚP z UE w zakresie innowacyjnych sposobów rekrutacji stażystów

Praktyka przyciągania stażystów zyskuje na popularności. Coraz więcej firm chce wykorzystywać stażystów jako "dodatkowe ręce" w różnych projektach, a także jako nową krew, która może wprowadzić innowacyjne podejście i rozwiązania. Zazwyczaj firmy zatrzymują najzdolniejszych stażystów i czynią ich częścią swojego zespołu. Przeanalizujmy innowacyjne sposoby rekrutacji stażystów, które są z powodzeniem stosowane przez MŚP w UE.

Staż

Najbardziej popularne są staże dla stażystów. Firmy ogłaszają konkurs wśród absolwentów uczelni i wybierają tylko najlepszych z nich do odbycia stażu, podczas którego pracują w różnych działach, zdobywają nowe umiejętności i wiedzę, pomagają w realizacji projektów itp. Osoby, które osiągają najlepsze wyniki, są zazwyczaj zatrudniane po zakończeniu stażu. Takie podejście pomaga firmom przyciągnąć najbardziej obiecujących studentów i zaoszczędzić pieniądze na ich pracy, ponieważ mogą oni odbywać staż bez wynagrodzenia lub otrzymywać niewielkie pieniądze za swoją pracę.

Stażyści przyciągają stażystów

Nowym podejściem jest tworzenie ambasadorów ze stażystów, którzy pracują dla firmy. Powinni to być bardzo lojalni przedstawiciele, którzy muszą inspirować studentów do zostania częścią firmy, dla której pracują. Ambasadorzy odwiedzają uczelnie specjalizujące się w danej dziedzinie i komunikują się ze studentami. Prezentują firmę, opisują korzyści płynące z pracy w niej i zachęcają do podjęcia pracy w niej. Takich ambasadorów można również spotkać na targach pracy i wystawach, dniach kariery.

Współpraca ze szkołami zawodowymi

Niektóre firmy podpisują umowy ze szkołami zawodowymi i w ten sposób wychowują swoich przyszłych fachowców. Prawdopodobnie jako pierwszy z tej metody skorzystał Ford. W ten sposób firma stymuluje rozwój programu nauczania dostosowanego do jej rzeczywistych potrzeb. W rezultacie uczniowie nabywają umiejętności, które można wykorzystać w praktyce, i są spokojni o swoją przyszłość zawodową, ponieważ firma jest zobowiązana zatrudnić ich po ukończeniu szkoły.

Sieci

Firmy zaczynają docierać do różnych sieci i organizacji w celu nawiązania brakujących kontaktów z młodzieżą. Stowarzyszenia te reprezentują ich potencjalnych stażystów. Komunikując się z przedstawicielami tych sieci, firmy mogą wybrać najlepszych z nich, by stali się częścią ich zespołu. W ten sposób ułatwiają sobie proces rekrutacji, ponieważ mają gotową pulę kandydatów na swoje wolne stanowiska.

To tylko kilka innowacyjnych metod rekrutacji stażystów. Możesz wymyślić własne lub wybrać niektóre z wymienionych powyżej.