9 lutego 2022 Udostępnij

Czym są zależności w zarządzaniu projektami?

Istoty ludzkie nie mogą przetrwać w w izolacji. Podobnie jest z naszymi projektami i zadaniami, które w oderwaniu od innych nie mają żadnego znaczenia. znaczenia w oderwaniu od innych.

Wszystkie zadania, które wykonujemy, są powiązane z innymi zadaniami. Albo wpływają na inne zadania, albo są przez nie modyfikowane.

W świecie zarządzania projektami projekt składa się z kilku zadań , które, jeśli zostaną wykonane prawidłowo i na czas, doprowadzą do dostarczenia klientowi produktu końcowego na czas.

Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć, czym są zależności projektowe, jakie są ich rodzaje oraz w jaki sposób pomagają one lepiej zarządzać jednym lub wieloma projektami.

Co to są zależności projektowe?

Zależności projektowe reprezentują relacje między zadaniami w zakresie kolejności, w jakiej będą one wykonywane. mają miejsce.

Zadanie B będzie uważane za zależne od zadania A, jeśli data rozpoczęcia lub zakończenia zadania A musi być dotrzymana przed rozpoczęciem zadania B.

Zrozumiejmy to na z pomocą przykładów.

Aby przeprowadzić głosowanie w danym miejscu, należy Aby przeprowadzić głosowanie w danym miejscu, należy przygotować kabiny wyborcze, zanim rozpocznie się proces głosowania. Podobnie liczenie głosów może się rozpocząć dopiero po zakończeniu głosowania.

Aby zjeść dobrze przyrządzoną potrawę, należy aby zjeść dobrze przyrządzone danie, najpierw je siekamy, potem gotujemy, a na końcu podajemy.

Istnieje z góry określona sekwencja którą należy wykonać, aby wykonać te zadania.

Zależności przy tworzeniu harmonogramu projektu

Podobnie kierownik projektu musi zrozumieć, w jaki sposób poszczególne zadania projektu są od siebie zależne, i określić kolejność, w jakiej zadania będą wykonywane.

W zarządzaniu projektami wyróżnia się cztery rodzaje zależności, które wpływają na planowanie projektu.

  • Zależność "od zakończenia do Zależność od początku - jest to najczęściej spotykany rodzaj zależności w zarządzaniu projektami jak i w życiu codziennym.

W tym przypadku zadanie B (następca) może rozpocząć się tylko wtedy, gdy zadanie A (poprzednik) zakończyło się. W tym przypadku zadanie B zazwyczaj musi w jakiś sposób korzystać z wyników zadania A. w jakiś sposób.

Zależność "od początku do końca " - W tym W tym scenariuszu poprzednie zadanie B (wystawienie rachunku klientowi) nie może zakończyć się, dopóki nie rozpoczęło się zadanie A (dostarczenie tortu).

Na przykład. Załóżmy, że otrzymałeś zamówienie na tort i Twoim obowiązkiem jest wystawienie rachunku. Chociaż chociaż wystawianie rachunków rozpoczyna się w momencie otrzymania zamówienia, to nie możesz ich wystawić, dopóki dostawa nie zostanie rozpoczęta.

Zatem zadanie "Wystaw rachunek klienta" może zakończyć się dopiero po rozpoczęciu zadania "Dostarcz ciasto".

Zależność "od początku do początku " - Zgodnie z tązależnością zależność, zadanie będące następcą może rozpocząć się tylko wtedy, gdy zadanie poprzednika rozpoczęło się. Następnie oba zadania mogą działać równolegle.

Upieczenie ciasta i robienie lukru jest tego dobrym przykładem. Gdy tylko ciasto zostanie włożone do piekarnika, można rozpocząć robienie lukru.

Zależność "zakończ, aby zakończyć" - zgodnie z tym, zadanie następujące po nim nie może się zakończyć, jeśli nie zakończy się zadanie poprzednika. Na przykład Na przykład - dekorowanie tortu musi zakończyć się przed dostarczeniem tortu.

Jaka jest rola zależności między zadaniami w zarządzaniu projektami?

Zależności od ustawień odgrywają ważną rolę podczas planowania projektów. Kierownicy projektów zwykle używają wykresów Gantta do ustalania zależności.

WykresGantta to wykres słupkowy, na którym zadania są przedstawione w postaci małych prostokątnych pól. Wykres ten daje widok osi czasu wszystkich zadań, a zależności między zadaniami można ustalać, przeciągając strzałkę.

Teraz, gdy kierownicy projektów rozumieją, które zadania są od siebie zależne w jaki sposób, mogą lepiej planować. Mogą odpowiednio przydzielać zasoby i terminy.

Po ustaleniu zależności, kierownicy projektów mogą oceniać inne ważne aspekty projektu poprzez przeglądając ścieżkę krytyczną lub łańcuch krytyczny zadań.

Co to jest co to jest łańcuch krytyczny?

Łańcuch krytyczny koncentruje się na zarządzaniu zasobami w celu ułatwienia planowania i zarządzania projektami. Jego celem jest przyspieszenie procesów poprzez zwiększenie szybkości dotrzymywania terminów. Najpierw tworzy się harmonogram projektu, dostrzega zadania o wysokim priorytecie i przydziela do nich zasoby. Unika się ryzyka, zachowując czas buforowy między zadaniami. Ścieżka krytyczna jest opracowywana w oparciu o metodę łańcucha krytycznego.

Co to jest czym jest ścieżka krytyczna?

Ścieżka krytyczna jest oparta na kolejności zadań. Reprezentuje ona najdłuższy odcinek zadań, które mają bezpośredni wpływ na termin realizacji projektu. projektu w sposób bezpośredni.

Gdy zostaną ustalone zależności, kierownik projektu kierownik projektu ma jasny obraz kolejności, w jakiej powinny być wykonywane zadania.

Dzięki temu może lepiej planować projekty, eliminując czynniki ryzyka za pomocą metody łańcucha krytycznego i ścieżki krytycznej.Zarządzanie zasobami izadaniami jest realizowane w celu dotrzymania terminów na czas.

Wnioski

Oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta to miejsce, w którym można ustalić jasne zależności między zadaniami i uzyskać widok wszystkich zadań z lotu ptaka w widoku osi czasu. zadań w widoku osi czasu.

Teraz, kiedy rozumiesz, jaką rolę odgrywają zależności w planowaniu i harmonogramowaniu projektu, nadszedł czas, aby włączyć tę metodę planowania do swojego systemu pracy.


Autor Bio: Vartika Kashyap jest CMO w ProofHub i znalazła się w gronie LinkedIn Top Voices w 2018 roku. Jej artykuły są inspirowane sytuacjami w biurze i wydarzeniami związanymi z pracą. Lubi pisać między innymi o produktywności, budowaniu zespołu, kulturze pracy, przywództwie, przedsiębiorczości, a przyczynianie się do lepszego miejsca pracy jest tym, co sprawia, że klika.

Źródło zdjęć tutaj