22 lutego 2022 Udostępnij

6 najważniejszych kompetencji zawodowych poszukiwanych przez pracodawców u kandydatów

Pandemia COVID-19 spowodowała spustoszenie na całym świecie, wywołując u wszystkich strach i niepewność. Niestety, strach ten nie ograniczył się tylko do kwestii zdrowia i bezpieczeństwa, ale objął także zatrudnienie.

W szczególności, od początku kryzysu zdrowotnego, w Europie zlikwidowano około 6 milionów miejsc pracy. To nagłe odsunięcie pracowników na bok doprowadziło do gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na pracę, a jednocześnie zwiększyło konkurencję o jedno stanowisko.

Biorąc pod uwagę zmiany, jakie zaszły w zatrudnieniu w ciągu ostatnich dwóch lat, pracownicy muszą być świadomi dwóch rzeczy:

 1. Istniejących umiejętności zarządzania karierą, dzięki którym osoby mogą skutecznie kierować swoim życiem i karierą zawodową
 2. Główne kompetencje zawodowe, których pracodawcy poszukują u kandydatów podczas składania aplikacji

W pierwszej części artykułu przedstawimy katalog Umiejętności Zarządzania Karierą Zawodową (CMS). Następnie skupimy się na najważniejszych kompetencjach zawodowych, których pracodawcy poszukują w życiorysach kandydatów.

Czym są Umiejętności Kierowania Karierą Zawodową (CMS)?

Katalog Umiejętności Zarządzania Karierą został opracowany wspólnie przez konsorcjum projektu europejskiego "Career Skills" w ramach programu Erasmus+. Celem partnerów z UE było stworzenie punktu odniesienia dla osób indywidualnych i doradców zawodowych. Przewodnik ten pomaga przyszłym pracownikom i ich trenerom zidentyfikować najważniejsze kompetencje zawodowe, których pracodawcy poszukują u kandydatów w nowej erze zatrudnienia.

Umiejętności zarządzania karierą, które zostały określone w tym katalogu, są następujące

 1. Samoświadomość
 2. Świadomość rynku pracy
 3. Zdolność do zatrudnienia
 4. Planowanie kariery zawodowej
 5. Odporność
 6. Rozwiązywanie problemów
 7. Kreatywność
 8. Umiejętność samozatrudnienia
 9. Współpraca
 10. Ciekawość i dociekliwość
 11. Komunikacja i orientacja na klienta
 12. Przywództwo

Umiejętności te są niezbędne w życiu zawodowym, ale nie każdy je posiada, a przynajmniej nie w sposób znaczący. Jeśli chcesz sprawdzić, jak wypadasz pod względem swoich możliwości i określić, czy posiadasz kompetencje zawodowe, których pracodawcy poszukują u kandydatów, możesz skorzystać z narzędzia do oceny umiejętności zawodowych. Narzędzie to składa się z 36 stwierdzeń odnoszących się do 12 umiejętności zawodowych wymienionych powyżej, a na podstawie Twoich odpowiedzi określi, czy musisz dalej rozwijać daną umiejętność, czy też nie.

Teraz, gdy znasz już umiejętności niezbędne do zarządzania swoją karierą i zwiększenia szans na zatrudnienie, warto sprawdzić, co sądzą o tym pracodawcy. Czy są jakieś umiejętności, których rozpaczliwie poszukują u swoich kandydatów?

6 umiejętności zawodowych, które powinni posiadać pracownicy

Wszyscy powinni się zgodzić, że staranie się o pracę nie jest dla osób o słabym sercu, ponieważ może przynieść wiele rozczarowań, zwłaszcza w czasie pandemii. Liczba miejsc pracy jest ograniczona, ponieważ nadal istnieje niepewność co do pandemii i obowiązują pewne ograniczenia.

Jest to tym bardziej istotne dla młodych absolwentów, którzy chcą wejść na rynek pracy, że praca zdalna jest wciąż popularna. Pomimo korzyści płynących z pracy zdalnej, utrudnia ona także integrację młodych specjalistów w środowisku biurowym, o czym wiedzą pracodawcy.

Z tego powodu, jeśli jesteś młodym profesjonalistą lub chcesz zmienić branżę, musisz zadbać o to, by Twoja aplikacja wyróżniała się na tle konkurencji. Aby to osiągnąć, oprócz umiejętności twardych należy podkreślić także umiejętności miękkie. W tym momencie powinieneś wyciągnąć ołówki i zrobić notatki, ponieważ oto najważniejsze kompetencje zawodowe, na które pracodawcy będą zwracać uwagę podczas przeglądania Twojego CV.

1. Odporność

Tak, dobrze przeczytałeś. Odporność. Odporność stała się kluczową cechą pracownika w 2021 roku. Niestety, desperackie czasy wymagają desperackich środków, a odporność jest tym, co pozwoli Ci przetrwać pandemię. Większość kandydatów nie dociera nawet do etapu rozmowy kwalifikacyjnej, a często zdarza się, że nie otrzymują nawet negatywnej odpowiedzi na swoją aplikację. Niestety, to zniechęca wielu, zamiast sprawić, że następnym razem postarają się bardziej.

Dlatego znalezienie pracy lub otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną świadczy o pewnej odporności. W podaniu o pracę należy podkreślić przypadki zdolności adaptacyjnych lub umiejętności radzenia sobie z niepewnością i stresem w środowisku zawodowym lub szkolnym.

2. Krytyczne myślenie

Jest to nie tylko jedna z kompetencji zawodowych poszukiwanych przez pracodawców u kandydatów, ale także coś, co nasz system edukacji stara się kultywować u naszej młodzieży. Myślenie krytyczne to uważne zbieranie i analizowanie ciągłych informacji w celu zrozumienia danego zagadnienia. Zrozumienie jest pierwszym krokiem przed znalezieniem rozwiązania danego zadania.

Aby podkreślić swój potencjał w zakresie krytycznej analizy danych i umiejętność podejmowania świadomych decyzji, przy wymienianiu swoich doświadczeń powinieneś używać mocnych czasowników. Na przykład, podając swoje dotychczasowe obowiązki, możesz powiedzieć: "zidentyfikował", "przeanalizował" lub "zarządzał".

3. Współpraca

We współczesnym miejscu pracy duży nacisk kładzie się na współpracę pomiędzy członkami zespołu, różnymi funkcjami w firmie, a nawet z partnerami zewnętrznymi. Pandemia jeszcze bardziej zwiększa znaczenie współpracy, ponieważ praca zdalna staje się normą. Zespoły muszą mieć wspólny język, a współpraca jest jednym ze sposobów, by to osiągnąć. Ktoś, kto nie jest zbyt chętny do współpracy z innymi, będzie tylko utrudniał działanie zespołu.

Aby podkreślić swoje umiejętności współpracy, kandydat powinien wykazać się doświadczeniami z pracy zespołowej z przeszłości. Liczą się nawet projekty grupowe, które realizowałeś na studiach. Jeśli jednak zostaniesz o to zapytany podczas rozmowy kwalifikacyjnej, powinieneś mieć coś pozytywnego do powiedzenia na ten temat, a zatem powinieneś skupić się na udanej współpracy z przeszłości. Każdy wie, że współpraca z innymi jest trudna i prowadzi do wielu napięć między członkami zespołu.

4. Ciekawość i dociekliwość

Jedną z innych cech, których poszukują u kandydatów menedżerowie ds. zasobów ludzkich, jest nastawienie na rozwój. Nikt nie rodzi się idealnym pracownikiem, ale tak wiele możemy się nauczyć i stać się lepszymi. Nawet zdefiniowanie idealnego pracownika z punktu widzenia pracodawcy jest trudne, ponieważ kultury firmowe różnią się między sobą, a wymagania zawodowe są różne dla każdego stanowiska. Z tego względu bardziej prawdopodobne jest, że idealnym typem pracownika jest osoba o ciekawym i dociekliwym umyśle.

Osoby o nastawieniu rozwojowym, w przeciwieństwie do osób o nastawieniu stałym, wierzą, że ich talenty mogą się dalej rozwijać. Z tego powodu cechą charakterystyczną tych osób jest to, że nieustannie poszukują możliwości uczenia się, aby rozwijać swoje umiejętności. Istnieje nieskończona ilość nowych rzeczy, których można się nauczyć, a jeszcze więcej doskonałych możliwości nauki za pośrednictwem eLearningu. Dlatego w swoim CV powinieneś zamieścić informacje o szkoleniach i seminariach, w których uczestniczyłeś w poszukiwaniu tej wiedzy.

5. Komunikacja

Umiejętności komunikacyjne mają kluczowe znaczenie dla każdej osoby, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wiedza o tym, co powiedzieć, kiedy to powiedzieć, a nawet kiedy należy zachować milczenie, jest ważna w budowaniu relacji z innymi i utrzymywaniu pozytywnego nastawienia.

Umiejętności komunikacyjne są ważne w naszych codziennych kontaktach, a jeszcze ważniejsze są w przypadku zarządzania innymi osobami lub budowania dobrych relacji z partnerami zewnętrznymi. Nawet wspinanie się po szczeblach kariery wymaga doskonałych i skutecznych umiejętności komunikacyjnych, aby pokazać, że jesteśmy gotowi na kolejny krok w naszej karierze.

Umiejętności komunikacyjne można wykazać w swoim CV, wykonując kilka prostych kroków. Po pierwsze, Twoje CV musi być wolne od błędów i starannie dobierać słowa. Najlepiej będzie, jeśli użyjesz słów opisowych, aby pokazać swoją wiedzę i odpowiednie doświadczenie, umiejętności komunikacyjne i doświadczenia. Na przykład, zamiast stwierdzać, że masz duże umiejętności prezentacyjne, możesz powiedzieć, że prezentowałeś na X konferencjach lub dla Y uczestników jako panelista.

6. Przywództwo

Jeśli możemy być pewni jednej rzeczy, umiejętności przywódcze są jedną z tych kompetencji zawodowych, których pracodawcy poszukują u swoich kandydatów. Prawie każdy może zajmować stanowisko kierownicze, ale nie wszyscy mają cechy, które pozwalają im stać się silnymi liderami. Jak wynika z badań, silny przywódca jest asertywny, elastyczny, inteligentny i sumienny (pracowity). Najważniejsze jest jednak to, że liderzy muszą pasjonować się tym, co robią, być dobrymi wzorami do naśladowania i inspirować innych do stawania się lepszymi od siebie.

Wiele z cech wymienionych w tym artykule to elementy składowe dobrego lidera. Jeśli więc uważasz, że posiadasz wiele z nich, to jest bardzo prawdopodobne, że jesteś materiałem na lidera. Nie chodzi jednak o przekonanie samego siebie, lecz osoby prowadzącej rozmowę kwalifikacyjną lub przeglądającej Twoje podanie. Dlatego musisz być przygotowany na wszelkie okazje, aby zidentyfikować swój styl przywództwa, np. poprzez dawanie przykładu.

Zasadniczo rozmówcy muszą zobaczyć system, który do tej pory funkcjonował u Ciebie z dużym powodzeniem. Nie ma dobrej lub złej odpowiedzi, ale musisz pokazać, że znasz dynamikę wszystkich sytuacji i potrafisz wybrać optymalny sposób działania. Warto jednak pamiętać, aby nie brzmieć jak "szef", ponieważ jest to przeciwieństwo lidera.

Wnioski

Znalezienie pracy jest trudne, zwłaszcza w czasach kryzysu, jak ten trwający obecnie, kiedy możliwości zatrudnienia są ograniczone. Jeśli jednak nastawimy się na osiągnięcie celu, jakim jest znalezienie pracy, jest więcej niż prawdopodobne, że nam się to uda. W Internecie jest mnóstwo zasobów, z których można się nauczyć wszystkiego, co się chce, lub w tym przypadku sprawdzić swoje umiejętności zawodowe.

Dzięki Katalogowi Umiejętności Zarządzania Karierą zarówno przyszli, jak i obecni pracownicy mogą wykorzystać go do sprawdzenia swoich umiejętności. Mogą określić, jakich umiejętności im brakuje, i podjąć wszelkie niezbędne działania, aby wypełnić tę lukę. Dzięki temu artykułowi wiesz już, jakich kompetencji zawodowych pracodawcy będą poszukiwać w aplikacjach kandydatów. Od Ciebie zależy, czy wykorzystasz tę wiedzę, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie i znaleźć idealną pracę, która pozwoli Ci zrealizować Twoje marzenia.

Aby dowiedzieć się więcej o ważnej pracy, jaką wykonuje Career Skills Project, odwiedź jego oficjalną stronę internetową.