3 kwietnia 2022 Udostępnij

Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i innowacji w Europie

W obecnym okresie poważnego kryzysu ekonomicznego i recesji gospodarczej przedsiębiorczość społeczna jest jednym z głównych zagadnień na poziomie europejskiej i krajowej polityki publicznej. Komisja Europejska podkreśla, że istnieją czynniki kulturowe, które zniechęcają zbyt wiele osób do rozpoczynania działalności gospodarczej i dlatego istnieje potrzeba rozwijania silnej kultury przedsiębiorczości wśród obywateli UE.

Projekt"Z yski społeczne", zgodnie ze strategią Europa 2020, na różne sposoby stara się odpowiedzieć na dążenie Komisji Europejskiej do tworzenia produktów opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, które będą generować wzrost gospodarczy i rozwijać umiejętności, a jednocześnie rozwiązywać problemy globalne.

W związku z tym projekt "Zyski ze społeczeństwa" ma na celu przede wszystkim kształcenie kolejnego pokolenia przedsiębiorców przez wpływowych multiplikatorów, takich jak organizacje młodzieżowe, wyposażonych i przeszkolonych dzięki platformie internetowej projektu i kursowi szkoleniowemu on-line. Pierwszym i drugim produktem projektu jest kurs szkoleniowy on-line, który koncentruje się na sposobach, w jakie przedsiębiorcy społeczni wykorzystują techniki biznesowe i podejście sektora prywatnego w celu rozwiązywania problemów społecznych, kulturowych i środowiskowych, takich jak likwidacja ubóstwa, poprawa standardu życia, wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji itp.

Podczas pierwszego spotkania ponadnarodowego, które odbyło się w Nikozji na Cyprze w dniach 6-9 lutego, partnerzy projektu z Cypru, Grecji i Portugalii przeanalizowali główny produkt projektu, którym będzie stworzenie platformy internetowej (e-platformy) zawierającej kurs szkoleniowy on-line z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Omówiono także konkretny zarys ostatecznego kursu szkoleniowego, który zostanie dokładnie opracowany po pierwszym spotkaniu międzynarodowym.