25 kwietnia 2022 Udostępnij

Ogłoszenie o przekazaniu końcowego dorobku intelektualnego ProBM2

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje końcowy produkt intelektualny projektu ProBM2, który jest ostatnim produktem oczekiwanym w ramach partnerstwa strategicznego ProBM2. Jest to inicjatywa wspierana przez ekspertyzę 6 organizacji europejskich.

Końcowy rezultat intelektualny projektu ProBM2: E-learningowa platforma szkoleniowa

Projekt ProBM2 Erasmus+ to skrót od słów "Understanding and Developing Business Models in the Globalisation Era" (Zrozumienie i rozwój modeli biznesowych w erze globalizacji). Jest to inicjatywa opracowana w oparciu o niedocenianą koncepcję modeli biznesowych. Podstawą projektu jest fakt, że przyszli przedsiębiorcy często zaniedbują tę część procesu zakładania firmy ze względu na brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, odwiedź oficjalną stronę internetową ProBM2.

W tym celu partnerstwo stworzyło platformę e-learningową, która służy do nauczania i wymiany informacji na temat modeli biznesowych. Dzięki tej platformie e-learningowej użytkownicy mogą:

  • Prowadzić kursy online.
  • Uczniowie mogą sami siebie oceniać.
  • Ponadto, platforma może być punktem wymiany informacji związanych z nauczaniem i rozwojem modeli biznesowych.

Jest to produkt końcowy projektu, przeznaczony dla edukatorów dorosłych, organizatorów szkoleń oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Na końcowy produkt intelektualny projektu ProBM2 składają się:

  • Pełna treść szkolenia.
  • Materiałów do ćwiczeń.
  • Metody ewaluacji.
  • Przewodnik metodyczny skierowany do edukatorów dorosłych.

Co więcej, zawartość platformy będzie dostępna w językach krajów partnerskich. Materiały będą więc dostępne w językach: polskim, angielskim, rumuńskim, greckim, portugalskim i włoskim.

Stanowisko Instytutu

Końcowy dorobek intelektualny projektu ProBM2 sygnalizuje pomyślną realizację projektu ProBM2. Nasz zespół jest zadowolony z ogólnego postępu projektu i współpracy między partnerami projektu.