31 maja 2021 Udostępnij

Razem trzymajmy się kursu w 2021 r.

Rok 2020 zbliża się ku końcowi. Pomimo trudnego ogólnego kontekstu, blogdroiteuropéen utrzymał swój kurs. Dzięki swojemu zespołowi i licznym autorom zewnętrznym blogdroitroopéen przyczynia się do pogłębiania wiedzy o prawie europejskim i oferuje oryginalne analizy na różne tematy. Te połączone wysiłki przyniosły owoce, ponieważ 17 grudnia, po raz pierwszy według naszej wiedzy, blogdroiteurroopéen został przywołany w konkluzji rzecznika generalnego (zob. konkluzja rzecznika generalnego Tancheva w sprawie C-824/18 A.B. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa, przypis 31).

W 2021 r. w centrum naszych publikacji znalazły się zmiany klimatu, stosunki UE-Japonia, Covid-19 i Brexit, 10 lat traktatu lizbońskiego. Zatrzymania pokazały nam bardziej niż kiedykolwiek konieczność zachowania czujności w celu ochrony praw i wolności. Rok 2021 zapowiada się jako równie trudny. Dlatego też ważniejsze niż kiedykolwiek jest istnienie miejsc debaty i informacji, takich jak blogi.

W 2021 roku blogdroitopean nadal będzie stał u Twojego boku, przekazywał Twoje działania i dawał Ci platformę do wyrażania siebie. Blogdroiteuropéen zapewni zróżnicowany program publikacji z podejściem porównawczym, aby lepiej zrozumieć krajowy i europejski wymiar rozwoju prawa. W szczególności będziemy oferować więcej treści z zakresu europejskiego prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Poszukujemy również współpracowników chętnych do rozpowszechniania swoich badań na temat ogromnej pracy wykonanej przez Radę Europy.