3 marca 2022 Udostępnij

Cyberprzemoc. Cyfrowe zjawisko, które zmienia świat

Jeśli poświęcisz trochę czasu na zastanowienie się nad swoim dzieciństwem, zdasz sobie sprawę, że każda mała rzecz, która może się wydarzyć, z pewnością ukształtuje sposób, w jaki będziesz myśleć, działać i żyć swoim życiem od następnego momentu. Wiele osób nie rozumie, jak ważna jest ochrona dzieci i dbanie o ich zdrowie fizyczne i psychiczne w młodym wieku.

W dzisiejszych czasach cyberprzemoc jest zjawiskiem, które gwałtownie się nasila. Dzieci na całym świecie mają dostęp do Internetu. Kiedy ktoś ukrywa się za komputerem, może powiedzieć i zrobić wszystko, nie przejmując się tym i nie mając poczucia winy. Niestety, doprowadziło to do tego, że cyberprzemoc weszła na wyższy poziom.

Według badań, spośród wszystkich dzieci na świecie prawie 60% doświadczyło cyberprzemocy w jakiejś formie. Inne mogą być nieco łagodniejsze, ale i tak muszą przez to przechodzić. Jeśli zjawisko to nie zostanie zahamowane, łatwo możemy zauważyć, że sprawy przechodzą na kolejny poziom. W ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła liczba samobójstw i wydaje się, że główną przyczyną jest cyberprzemoc.

Dzieci w młodym wieku są bardzo wrażliwe i nie potrafią doskonale klasyfikować i analizować sytuacji, aby poradzić sobie i oddzielić zwykłą rozmowę od nękania i rzeczywistego znęcania się. W wielu przypadkach skutki mogą być poważne. Niestety, wiele krajów nie dysponuje infrastrukturą potrzebną do wspierania i ochrony dzieci.

W wielu szkołach na całym świecie dzieci uzyskują dostęp do komputerów i Internetu bez odpowiedniego nadzoru. Jednocześnie rodzice nie bardzo wiedzą, jak chronić swoje dzieci podczas korzystania z Internetu. Dzieci codziennie stykają się z wieloma osobami, nie wiedząc, które z nich w danym momencie dopuszczają się mobbingu. W wielu przypadkach problem pojawia się dość późno.

Ważne jest, by rodzice i nauczyciele nauczyli się, jak monitorować zachowanie dzieci korzystających z Internetu. Z jednej strony muszą umieć rozpoznać dzieci, które były zastraszane, i upewnić się, że podejmą odpowiednie działania, by wyeliminować ten problem. Z drugiej strony, mogą zawsze starać się wspierać osoby, które znęcają się nad innymi za pośrednictwem Internetu.

Kluczem jest oczywiście edukacja. Unia Europejska wspiera działania mające na celu eliminację tego masowego zjawiska poprzez takie projekty, jak projekt ACBC. Wsparcie jest ogromne, a każdy rodzic ma teraz okazję nauczyć się, jak rozpoznać zjawisko nękania. Nauczyciele również mają taką możliwość, a co więcej, mogą uzyskać odpowiednie wykształcenie, aby dowiedzieć się, jak uczyć dzieci, by nie znęcały się nad sobą nawzajem.

Cyberprzemoc dotyczy oczywiście nie tylko dzieci. Są mężczyźni i kobiety w każdym wieku, którzy mogą być nękani przez Internet. W takich przypadkach niestety o wiele trudniej jest poradzić sobie z tym zjawiskiem. Jeśli uważasz, że padłeś ofiarą cyberprzemocy, ważne jest, abyś zgłosił ten problem. Osoba siedząca za komputerem może być przyczyną poważnych problemów także dla innych osób i zdecydowanie trzeba coś z tym zrobić.

Cyberprzemoc to zjawisko, które powstało z powodu niemonitorowanego korzystania z komputerów i anonimowości, jaką one oferują. Jeśli możesz przyczynić się do powstrzymania tego makabrycznego zjawiska, upewnij się, że to zrobisz. W końcu każdy może stać się ofiarą cyberprzemocy, nawet Ty.