7 listopada 2017 Udostępnij

Jak tworzyć wniosek o dotacje unijne?

Jeśli planujemy samodzielne przygotowanie wniosku o dotację unijną, musimy liczyć się z tym, że nie będzie to proste zadanie. Praca nad wnioskiem musi zostać rozpoczęta od analizy posiadanej przez nas dokumentacji, niezbędne jest przy tym przyjrzenie się wszystkim aktom prawnym, które mogą mieć w takich okolicznościach zastosowanie.

Oczywiście, nawet takie przygotowanie nie musi się okazać wystarczające, warto więc zwrócić uwagę na kilka ważnych dodatkowych elementów. Jednym z najważniejszych są terminy, jeśli więc wiemy, jaki program i działanie znajdują się w centrum naszego zainteresowania, musimy dowiedzieć się też, kiedy ogłoszony zostanie nabór wniosków. W tym celu pomocne okazuje się regularne analizowanie harmonogramów, które można znaleźć na stronach WWW programów unijnych. Pomocne okazują się również strony internetowe Instytucji Wdrażających odpowiadających za konkretne działanie.

Należy liczyć się z tym, że harmonogram, jaki ogłoszony jest na początku każdego roku, nie musi być stały. Terminy ulegają modyfikacjom i dobrze jest mieć tego świadomość. Same konkursy również prowadzi się w kilku trybach. Warto więc wspomnieć nie tylko o trybie otwartym i zamkniętym, ale i tym, który wymaga preselekcji. Jeśli tryb jest otwarty, zwykle nie ma podanej też daty, jaka obowiązuje odnośnie zamknięcia konkursu.

Plan wniosku o dofinansowanie

Zwykle kończy się on w momencie, gdy wszystkie środki przeznaczone na dane działanie będą już wykorzystane. Jeśli mamy do czynienia z trybem zamkniętym, pojawia się również ograniczenie czasowe. Z kolei konkurs z preselekcją jest rozwiązaniem, które wymaga nie tylko złożenia samego wniosku, ale również wcześniejszego dostarczenia komisji planu przygotowanego przez nas projektu. Ten najczęściej przybiera formę karty projektu. Oraz tak zwanej matrycy logicznej.

Samo funkcjonowanie funduszy unijnych bazuje na zasadzie dodatkowości. W praktyce oznacza to, że wsparcie ze strony UE jest tylko dodatkiem do środków krajowych. Poziom dofinansowania nie zawsze jest zresztą taki sam. Uzależnia się go zarówno od lokalizacji firmy, jak i jej wielkości, choć często pewne znaczenie ma również to, w jakim regionie kraju się ona znajduje. Warto poznać poziom dofinansowania z wyprzedzeniem, aby potem nie być zaskoczonym. Zawsze należy się też upewnić, czy można w ogóle uczestniczyć w walce o dofinansowanie. Określone wymogi musi spełniać nie tylko sam projekt, ale również my jako jego wykonawcy.