24 kwietnia 2022 Udostępnij

Ankieta dotycząca rejestrowania potrzeb MŚP w zakresie rekrutacji praktykantów - weź udział już teraz!

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach projektu ERASMUS+ "SERFA - Services for Apprenticeships", przeprowadza zakrojone na szeroką skalę badanie mające na celu poznanie potrzeb MŚP w zakresie zatrudniania i rekrutacji praktykantów.

Projekt SERFA ma na celu lepsze zrozumienie barier, jakie napotykają MŚP podczas angażowania się w programy praktyk zawodowych i oferowania wolnych miejsc pracy; określenie potrzeb MŚP w zakresie pokonywania tych barier oraz wsparcie przedsiębiorstw w określaniu ich potencjału w zakresie oferowania wolnych miejsc pracy w ramach praktyk zawodowych i związanych z tym korzyści.

MŚP, w tym mikroprzedsiębiorstwa, stanowią trzon europejskiej gospodarki i zapewniają około dwóch trzecich miejsc pracy w sektorze prywatnym w UE. Często jednak mają trudności z zapewnieniem możliwości odbywania praktyk zawodowych. Z perspektywy europejskiej przyuczanie do zawodu jest jednym z najskuteczniejszych sposobów ułatwiania przejścia ze szkoły do pracy i unikania bezrobocia wśród młodzieży. Dlatego w ramach programu Erasmus+ finansowane są projekty mające na celu zwiększenie liczby praktyk zawodowych.

W tym kontekście zwracamy się do Państwa firmy z prośbą o podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami, opiniami, trudnościami, potrzebami i pragnieniami związanymi z praktykami zawodowymi.

Chcielibyśmy, abyś wypełnił poniższy kwestionariusz i pomógł nam w opracowaniu wsparcia dla firm w zakresie przygotowania i rekrutacji praktykantów.

Kwestionariusz w języku greckim jest dostępny tutaj.

Udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu nie zajmie więcej niż 10 minut. Oczywiście Twoje dane będą traktowane jako poufne i zostaną włączone do analiz w sposób anonimowy. Serdecznie dziękujemy za współpracę.