19 kwietnia 2021 Udostępnij

Praca doktorska

W drugiej części wywiadu Marianne Dony opowiada o swojej pracy doktorskiej. Jej praca magisterska dotyczyła "Odpowiedzialności władz publicznych w przypadku interwencji w przedsiębiorstwie znajdującym się w trudnej sytuacji". Marianne Dony wyjaśnia znaczenie środowiska pracy, trudności związane z pracą dyplomową oraz udziela kilku rad badaczom prawa europejskiego.

Marianne Dony ukończyła swoją pracę doktorską w sekcji prawnej Instytutu Studiów Europejskich na Université Libre de Bruxelles (ULB). Oficjalna inauguracja działalności Instytutu miała miejsce 27 lutego 1964 roku. Obecnie Centrum Prawa Europejskiego jest następcą sekcji prawnej Instytutu. Prezesem Centrum jest Marianne Dony.

Podpisywanie dokumentu

Anne Weyembergh jest profesorem ULB i przewodniczącą Instytutu Studiów Europejskich na tej uczelni. Jest kierownikiem zespołu ds. europejskiego prawa karnego w Centrum Prawa Europejskiego ULB.

Emmanuelle Bribosia jest dyrektorem Centrum Prawa Europejskiego ULB i koordynuje program Master of Specialisation in European Law. Jest również profesorem prawa europejskiego i praw podstawowych na ULB.

Philippe De Bruycker jest profesorem prowadzącym kursy z zakresu prawa imigracyjnego i azylowego oraz swobodnego przepływu obywateli europejskich. W 2011 r. został mianowany przewodniczącym katedry Jean Monnet w zakresie europejskiego prawa imigracyjnego i azylowego.